Φροντίδα κατ’ οίκον

Για ηλικιωμένους ασθενείς ή για άτομα με δυσχέρεια στη μετακίνηση παρέχεται η δυνατότητα κλινικής και εργαστηριακής εκτίμησης κατ’οίκον. Επιπλέον το δίκτυο των συνεργατών μας μπορεί να καλύψει ανάγκες σε συχνή παρακολούθηση και χορήγηση αγωγής.