Νοσηλεία

Σε  ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ή προσέρχονται στο ιατρείο με έντονα συμπτώματα και χρήζουν νοσηλείας, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εισαγωγής στο Νοσοκομείο Metropolitan και προσωπικής παρακολούθησης, μέχρι την πλήρη αποκατάσταση. Το υψηλό επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών του νοσοκομείου και η συνεχής παρουσία συναδέλφων όλων των ειδικοτήτων της ιατρικής, εξασφαλίζουν στους νοσηλευόμενους ασθενείς μου μια ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη αντιμετώπιση σε οποιοδήποτε πρόβλημα.