Λειτουργικός Έλεγχος Αναπνοής

Πρόκειται για τη μελέτη της ικανότητας των πνευμόνων να εκτελέσουν αξιόπιστα την αποστολή τους, που είναι η οξυγόνωση του αίματος. Περιλαμβάνει τη σπιρομέτρηση προ και μετά βρογχοδιαστολή, τον υπολογισμό των στατικών και δυναμικών όγκων του πνεύμονα, τη μέτρηση των αντιστάσεων των αεραγωγών, τη μελέτη της ισχύος των αναπνευστικών μυών και την οξυμετρία. Το εργαστήριο λειτουργικού ελέγχου είναι εξοπλισμένο με το πληρέστερο σπιρόμετρο της αγοράς ( ZAN 100).