Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος

Χρησιμοποιώντας τις νεότερες επιστημονικές γνώσεις και διεθνείς οδηγίες, αλλά κυρίως την ιδιαίτερη επιμονή και φροντίδα σε κάθε έναν καπνιστή χωριστά, επιτυγχάνουμε πολύ υψηλότερα του μέσου όρου ποσοστά επιτυχίας. Η διαδικασία αδρά περιλαμβάνει τα εξής:

  • η κομβική για τη ζωή του καπνιστή απόφαση να διακόψει το κάπνισμα ενισχύεται, διερευνώντας και τονώνοντας τα κίνητρά του
  • ενημερώνεται για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει στην προσπάθειά του και του παρέχονται οι κατάλληλες οδηγίες για να τις ξεπεράσει
  • χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται φαρμακευτική υποστήριξη. Δίνεται επίσης έντυπο υλικό με απαραίτητες επιβοηθητικές πληροφορίες
  • ο καπνιστής μπαίνει σε καθορισμένο πρόγραμμα παρακολούθησης, μέχρι την πλήρη απεξάρτηση