Ιατρείο Άσθματος

Το βρογχικό άσθμα είναι ένα καλόηθες αλλά χρόνιο νόσημα, το οποίο παρουσιάζεται με υφέσεις και εξάρσεις. Η αντιμετώπισή του είναι πολλές φορές πλημμελής λόγω της μη καλής συνεργασίας ιατρού-ασθενούς, με αποτέλεσμα ο ασθενής να ταλαιπωρείται. Με την έγκαιρη διάγνωση, τη σωστή σταδιοποίηση και την ανάλογη θεραπεία, τη συχνή επαφή με τον ασθενή και την πλήρη ενημέρωσή του, το άσθμα γίνεται μια κατάσταση που δεν επηρεάζει καθόλου την καθημερινότητά του ασθενούς.