Βρογχοσκόπηση

Πρόκειται για επεμβατική πράξη που εκτελείται από εξειδικευμένο και πεπειραμένο πνευμονολόγο, κατά την οποία μελετάται το βρογχικό δένδρο. Η εξέταση είναι ανώδυνη και ταχεία. Αφού χορηγηθεί στον ασθενή ήπια μέθη, ένα λεπτό όργανο που φέρει στην άκρη του κάμερα, το βρογχοσκόπιο,  εισέρχεται δια της μύτης στον πνεύμονα και μας δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίσουμε βλάβες και να πάρουμε υλικά από αυτές. Τις περισσότερες φορές ο ασθενής μετά την εξέταση είναι σε θέση να πάει στο σπίτι του.

Ο χώρος στον οποίο εκτελώ τις βρογχοσκοπήσεις είναι το πλήρως εξοπλισμένο βρογχολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου Metropolitan.