Υπέρηχος – Triplex Καρδιάς & Αορτικού τόξου

Αποτελεί πλέον απαραίτητο και βασικό συστατικό στη διαγνωστική προσέγγιση αλλά και παρακολούθηση της συντριπτικής πλειοψηφίας των καρδιακών νόσων .Οι τεράστιες τεχνολογικές πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στο τομέα των υπερήχων καρδιάς έχουν ουσιαστικά μεταβάλει σε μεγάλο βαθμό τη προσέγγιση μας στην πλειονότητα των καρδιακών νόσων. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα της άριστης απεικόνισης των καρδιακών δομών αλλά και τη συλλογή πολύτιμων αιμοδυναμικών πληροφοριών για την καρδιακή λειτουργία χωρίς απολύτως κανένα κίνδυνο για τον εξεταζόμενο.

Δεν υπάρχει άλλη εξέταση που να μπορεί να μας δώσει τόσες πληροφορίες για την  καρδιακή λειτουργία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και με τέτοια επαναληψιμότητα. Απαιτείται μακροχρόνια εκπαίδευση του καρδιολόγου στις τεχνικές των υπερήχων καρδιάς αλλά και υπερηχογράφος τελευταίας τεχνολογίας για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ο φορητός υπερηχογράφος VIVID-I που διαθέτει το εργαστήριο μας σε συνδυασμό με την εξειδίκευσή μας στον υπέρηχο καρδιάς μας δίνουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε εξετάσεις στο υψηλότερο επίπεδο ακόμα και στην οικία του ασθενή αν παραστεί ανάγκη.