Κλινική εξέταση-Iστορικό

Η «διάγνωση» αποτελεί την πεμπτουσία του ιατρικού έργου. Όμως το διαγνωστικό έργο είναι δύσκολο, πολυσύνθετο και για να επιτευχτεί απαιτούνται πολλές δεξιότητες και επίκτητα προσόντα του ιατρού .Σ’ αυτά περιλαμβάνονται η φαντασία, η παρατηρητικότητα, η μνήμη, η διαίσθηση, η υπομονή, η θεωρητική κατάρτιση και η συστηματική προσέγγιση.
Παρ όλες τις αλματώδεις προόδους της τεχνολογίας και τα προηγμένα διαγνωστικά εργαλεία που έχουμε πλέον στην κατοχή μας, η αξία του ιστορικού του ασθενή και η ικανότητα της επικοινωνίας του ιατρού με τον εξεταζόμενο παραμένει ακόμα κεφαλαιώδους σημασίας. Η ενδελεχής και προσεκτική φυσική εξέταση είναι για μένα η απαραίτητη συμπλήρωση ενός λεπτομερούς ιστορικού και είναι αυτή που θα θεμελιώσει μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εξεταζόμενο αλλά και θα καθοδηγήσει τον περαιτέρω έλεγχο.
Δεν πρέπει συνεπώς να υποτιμούμε τις «παραδοσιακές» αυτές τεχνικές διαγνωστικής προσέγγισης γιατί είναι οι πλέον βασικές για την επιτυχή διάγνωση και αντιμετώπιση του κάθε ασθενή.