Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Από το 1902 που πρωτοεφαρμόστηκε  ως μέθοδος από τον Ολλανδό Φυσιολόγο Wilhelm Einthoven μέχρι σήμερα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της καρδιολογικής εξέτασης. Το ΗΚΓ καταγράφει στην επιφάνεια του σώματος τα δυναμικά ενέργειας που δημιουργούν τα μυοκαρδιακά κύτταρα  καθώς εκπολώνονται και επαναπολώνονται. Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική για τη διάγνωση και την παρακολούθηση των καρδιακών νόσων καθώς και για την έκβαση πολλών από τις θεραπείες που μεταβάλλουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες της καρδιάς.

Το μεγαλύτερα πλεονεκτήματά του είναι ότι είναι μη επεμβατικό, ακίνδυνο, επαναλήψιμο και φθηνό. Η διαρκής χρήση του με το πέρασμα των χρόνων έχει δημιουργήσει μια τεράστια βάση δεδομένων που μας δίνει τη δυνατότητα μελετώντας την κυματομορφή του ΗΚΓ να βγάζουμε πολλά συμπεράσματα για την λειτουργικότητα της καρδιάς και για το πώς αυτή επηρεάζεται από ποικίλες νόσους και άλλες φυσιολογικές, φαρμακευτικές ή χημικές επιδράσεις.

Το εργαστήριο μας διαθέτει υπερσύγχρονο 12κάναλο Ηλεκτροκαρδιογράφο MAC 5500 της GENERAL ELECTRIC που έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την εξέταση μόλις σε 10 δευτερόλεπτα ενώ διαθέτει επιπρόσθετα αλγορίθμους ανάλυσης παιδιατρικών ΗΚΓ. Πέραν αυτού διαθέτουμε φορητό ηλεκτροκαρδιογράφο FUKUDA DENSHI που μας παρέχει τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε ΗΚΓ ακόμα και στην οικία του ασθενή ή όπου αλλού κριθεί απαραίτητο.