Δοκιμασία Κοπώσεως

Η Στεφανιαία Νόσος αποτελεί πλέον την πρώτη αιτία θανάτου στον αναπτυγμένο κόσμο και δυστυχώς και στη χώρα μας. Η πρώιμη διάγνωση της αποτελεί εδώ και χρόνια πεδίο έντονης ερευνητικής προσπάθειας της σύγχρονης καρδιολογίας με ολοένα και καινούριες μεθόδους .

Παρ’όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις η δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα εξακολουθεί να αποτελεί βασικό διαγνωστικό εργαλείο στα χέρια ενός έμπειρου καρδιολόγου.

Η αρχή της μεθόδου στηρίζεται στο γεγονός ότι οι αυξημένες απαιτήσεις της καρδιάς σε οξυγόνο κατά τη διάρκεια της  σωματικής κόπωσης αποκαλύπτουν την ύπαρξη Στεφανιαίας νόσου που δε γίνεται αντιληπτή με το ΗΚΓ ηρεμίας. Συγκεκριμένα ο ασθενής βρίσκεται σε διαρκή παρακολούθηση του ΗΚΓτος  του και της αρτηριακής του πίεσης ενώ πραγματοποιεί ελεγχόμενη άσκηση σε κυλιόμενο τάπητα.

Η δοκιμασία κόπωσης έχει πραγματικά αξία όταν ο εξεταζόμενος έχει τουλάχιστον μετρίου βαθμού πιθανότητα για ύπαρξη στεφανιαίας νόσου και όχι σαν check-up σε άτομα με πολύ χαμηλό κίνδυνο. Η υπερβολική χρήση της σε όλους μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετικά αποτελέσματα που να αναγκάσουν το ασθενή να προβεί σε περαιτέρω δαπανηρές και πιθανώς επικίνδυνες εξετάσεις.

Το εργαστήριο μας διαθέτει υπερσύγχρονο ηλεκτροκαρδιογράφο για δοκιμασία κοπώσεως.