Υπερηχογράφημα Μαστού

Η εξέταση των μαστών με υπερήχους είναι συμπληρωματική της μαστογραφίας και μπορεί να διακρίνει βλάβες που ίσως δεν αναδειχθούν με την μαστογραφία. Το προτέρημα της εξέτασης είναι η επαναληψιμότητα και η αποφυγή ακτινοβολίας. Οι σύγχρονες διεθνείς οδηγίες συστήνουν όλες οι γυναίκες άνω των 40 ετών, ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού, να υποβάλλονται ετησίως και σε υπερηχογράφημα μαστών εκτός της μαστογραφίας.