Υπερηχογράφημα Άνω – Κάτω Κοιλίας

(ΗΠΑΤΟΣ, ΧΟΛΗΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ, ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΣΠΛΗΝΟΣ, ΝΕΦΡΩΝ, ΟΥΡΗΤΗΡΩΝ, ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ, ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΟΥΣ).

Με μια απλή, ταχύτατη, ασφαλή και χωρίς ακτινοβολία εξέταση, μπορεί κανείς να ελέγξει όλα τα όργανα της κοιλιακής χώρας, είτε στα πλαίσια check up ή επί ύπαρξης συμπτωμάτων. Για κάποια από τα όργανα αυτά και τις παθήσεις τους, το υπερηχογράφημα είναι πολύ πιο ακριβής μέθοδος εξέτασης σε σχέση με την αξονική ή την μαγνητική τομογραφία.