Έγχρωμο Doppler Αρτηριών – Φλεβών – Άκρων

Οι παθήσεις των αγγείων των άνω και κάτω άκρων συνήθως εκδηλώνονται με έντονα συμπτώματα. Η έγκαιρη διάγνωση με Doppler αποτρέπει την δημιουργία μη αναστρέψιμων βλαβών και κατευθύνει τις θεραπευτικές παρεμβάσεις των αγγειολόγων και των αγγειοχειρουργών.